تبلیغات
دبیرخانه استانی ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره ابتدایی آذربایجان غربی - مطالب ابر ارزشیابی فرایند مدار

شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از تغییرات در نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش کشور در دهه اخیر مد نظر بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی انجام گرفت. رویکرد این پژوهش توصیفی - پیمایشی بود که در آن دیدگاه 165 نفر از معلمان پایه های اول تا سوم ابتدایی و 9 نفر از کارشناسان مسوول آموزش ابتدایی که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 72 سوال بسته پاسخ در 11 حیطه از موانع موجود در اجرای این طرح گردآوری گردید. روش تجزیه و تحلیل یافته ها آزمون t تک نمونه ای واریانس یک طرفه و آزمون t مستقل بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که موانع و چالش های پیش روی طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در حیطه های ترتیب با منابع کالبدی و آموزشی، آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین، عوامل سازمانی، میزان تناسب برنامه های درسی، ارتباط میان آموزش و پرورش و دانشگاه، عدم همکاری والدین، نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، فرآیند یاددهی و یادگیری و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان هستند و در حیطه های مفاهیم جدید تعلیم و تربیت چالشی وجود ندارد. همچنین موانع و چالش های پیش روی این طرح از دیدگاه کارشناسان مسوول به ترتیب آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین و منابع کالبدی و آموزشی، میزان تناسب برنامه های درسی و نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، ارتباط بین آموزش و پرورش و دانشگاه، عوامل سازمانی و عدم همکاری والدین هستند و در حیطه های فرآیند یاددهی و یادگیری، ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان و مفاهیم جدید حوزه تعلیم و تربیت از دیدگاه کارشناسان مسوول چالشی وجود ندارد.

نویسندگان:  كشتی آرای نرگس, کریمی علویجه اكرم*, فروغی ابری احمدعلی


برای دریافت مقاله کلیک کنید

نظرات() 

ویدئوهایی جالب از جهان دانش


ویدئوهای جالب از جهان دانش


نظرسنجی

  آیا با طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرایند مدار موافق هستیدخبرنامه پیامکی دبیرخانه

کسب درآمد ویژه همکاران

  filesell

آمار  بازدیدها

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

  پیشنهادات ما برای ارزشیابی توصیفی

  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید