تبلیغات
دبیرخانه استانی ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره ابتدایی آذربایجان غربی
نظرات() 


برگزاری سومین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری


سومین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری با هدف استقرار درست برنامه در روز یک شنبه مورخ 30 فروردین 1394  با حضور آقای مهندس صادق پور ، آقای  دکتر علی اکبر سیف  ، آقای مهندس  سلیمی جهرمی ، آقای دکتر  حسنی  ،آقای  ذاکریان  ، آقای شکوهی  ، خانم ملکی ،آقای جهان آرای ، آقای رزم آرا ،آقای قره داغی وآقای  تیموری در حوزه معاونت آموزش ابتدایی به میزبانی دفتر آموزش دبستانی تشکیل شد . در این جلسه که در فضایی آکنده از صمیمت برگزار شد مباحث تخصصی در خصوص ارایه الگوی اجرایی ارزشیابی کیفی توصیفی و راهکارهای بهبود ارزشیابی توصیفی در مرحله اجرا با توجه به نیاز مخاطبان مطرح گردید . ابتدا دکتر حسنی به تعریفی از ارزشیابی توصیفی در مرحله اجرا پرداختند و سپس دکتر سیف وسایر اعضا نظرات خود را اعلام نمودند . در همین راستا گزارش دبیرخانه ارزشیابی توصیفی آذربایجان غربی نیز ارایه گردید که مورد توجه قرارگرفت .         

نظرات() 


قابل توجه معاونین محترم آموزش ابتداییبا سلام و احترام ؛ از آنجا که واحد های آموزشی و آموزگار ملزم است ، گزارش پیشرفت تحصیلی- تربیتی دانش آموز را در هر ماده درسی بر اساس ارزشیابی های به عمل آمده فرایندی (کتبی ، شفاهی و عملی ) و اطلاعات جمع آوری شده در پوشه کار و دفتر مدیریت فرایند های کلاسی، تحلیل و تفسیر نموده و در طول هر نوبت با توجه به اهداف آن درس، در دو نمون برگ الف و ب مصوب در سیصد دهمین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 23/10/93 به شکل توصیف عملکرد و  مقیاس‌های رتبه ای خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیازمند آموزش و تلاش بیشتر و نیازمند آموزش و تلاش مجدد ، توصیف و گزارش کند. بر این اساس انتظار می رود استان ها در نوبت دوم و شهریور ، برای دانش آموزان پایه ششم ، گزارش پایانی پیشرفت تحصیلی– تربیتی (فرم الف –ب ) بر اساس بررسی های طی سال تحصیلی و عملکرد آزمون پایانی ( هماهنگ منطقه ای ) با در نظر داشتن موارد زیر، اقدام نمایند:

·        آزمون پایانی (خرداد / شهریور) به عنوان یکی در کنار سایر شواهد و اطلاعات به دست آمده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شود . از بزرگ نمایی و سایر رفتارهایی که پیامدهای ناگواری چون ایجاد اضطراب ... در پی دارد، جدا خودداری گردد.

·        از آنجا که آزمون مداد – کاغذی فاقد صلاحیت لازم برای سنجش تمام اهداف آموزشی می باشد  در طراحی آزمون ها تلاش گردد  سوالات به گونه ای باشد که ضمن توجه به انواع آنها ، سطوح بالای یادگیری دانش آموز (تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی) را مورد سنجش قرار دهد .

·        در هر آزمون ، بارمها در مقابل هر سوال به شکل رتبه ای درج گردد .

·        تصحیح هر آزمون توسط معلم و با تعیین رتبه عملکرد دانش آموز در هر سوال صورت گیرد. در مجموع در هر آزمون، نظر معلم تعیین کننده سطح دسترسی دانش آموز به اهداف آن آزمون خواهد بود

نظرات() 

ارزشیابی کیفی توصیفی الگویی است که هدف آن کمک به بهبود یادگیری و تحقق بهتر  اهداف آموزشی و فراهم آوردن شواهد لازم برا ی تصمیم گیری در باره ارتقای دانش آموز است . الگویی که  در آن  نه صرفا به فرایندها پرداخته می شود و نه خاص به نتایج، بلکه ترکیبی از هردو  هدف را ، دنبال می کند که بر این باورنیز معلم با عنایت به وظیفه ی خطیرپاسخگویی ، گزارش پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی ( پایه اول تا ششم )، یا همان  بازخورد پایانی رادر دو یا سه نوبت از سال تحصیلی (دی ماه - خردادماه - در صورت لزوم شهریورماه) با توجه به تفاوت های فردی دانش آموز و با استفاده از شواهد و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در پوشه کار و سایر مستندات مثل رویداد نگاری، دفتر مدیریت فرایندهای یادگیری و...، جهت ارائه به ذی‌نفعان (والدین، دانش‌آموز و مدیریت مدرسه) تکمیل می‌نماید. در همین راستا طبق آخرین مصوبه یعنی سیصدو دهمین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 23/10/93 کارنامه به شکل توصیف عملکرد (فرم الف) و مقیاس‌های رتبه ای خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به آموزش و تلاش بیشتر و مجدد ( فرم ب) توصیف و گزارش  خواهد شد . لذا این جمله که بازگشت نمره به کارنامه دانش‌آموزان ابتدایی از کجا آمده و چرا اینگونه اعلام می شود در جای خود قابل  تامل است .

منبع : دفتر آموزش دبستانی

نظرات() 

در تاریخ 23 فروردین ماه 1394 مصاحبه ی تقطیع شده ای از اینجانب در شبكه های خبری صدا و سیما پخش شد كه آن را بازگشت نمره به كارنامه دانش آموزان دوره ی ابتدایی عنوان داده بودند و بحث هایی را در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برانگیخت و البته به دلیل رویكرد نادرستی كه اتخاذ شده بود سوء تفاهم هایی را نیز دامن زد.


در تاریخ 23 فروردین ماه 1394 مصاحبه ی تقطیع شده ای از اینجانب در شبكه های خبری صدا و سیما پخش شد كه آن را بازگشت نمره به كارنامه دانش آموزان دوره ی ابتدایی عنوان داده بودند و بحث هایی را در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برانگیخت و البته به دلیل رویكرد نادرستی كه اتخاذ شده بود سوء تفاهم هایی را نیز دامن زد. خبرنگار واحد مركزی خبر از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی پرسید و اینجانب به مفاد راهكار 2-19 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در خصوص ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اشاره كردم، در این راهكار بر سه شیوه ارزشیابی تصریح شده است، ارزشیابی های فرایند محور، نتیجه محور و تلفیقی. اشاره شد كه پژوهشی در این رابطه به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش در حال انجام است كه هنوز به پایان نرسیده است و گزارش آن به زودی به شورای عالی ارائه شده و متعاقب آن در مورد اعمال این روش ها در دوره های تحصیلی اتخاذ تصمیم خواهد شد. تبیین و ایضاح هر یك از این مفاهیم كه در پژوهش یاد شده به آن پرداخته شده است مستلزم تصویب در مرجع ذیصلاح یاد شده است. توضیح دادم كه هر یك از این سه شیوه ی ارزشیابی می تواند در یكی از ادوار چهار گانه نظام جدید آموزشی مورد تاكید بیشتر یاكمتر باشد. بدیهی است در شرایطی كه كودكان در پایه های اول دوره ابتدایی در حال تحصیلند، با توجه به روان شناسی رشد دانش آموزان در این دوره، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آنها غالبا فرایند محور است و نمی توان بر نتیجه محوری به عنوان هدف ارزشیابی در این دوره تاكید زیادی داشت و هر چه از پایه های اولیه تحصیلی دورتر می رویم ارزشیابی تلفیقی كه هم ناظر بر فرایندهای مورد نظر و هم نتیجه محور است پر رنگ تر می گردد. كارنامه ی تحصیلی دانش آموزان كه ناظر بر ارائه بازخورد عملكرد آموزشی و تربیتی آنهاست نیز گزارشی است از ماحصل دستاوردهای دانش آموزان و معلمان در حوزه های یاد دهی و یادگیری و این كارنامه امروزه در دوره ی ابتدایی مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، حالتی كیفی و توصیفی دارد و شایان توضیح است كه ارزشیابی كه برایند نتایج حاصل از اندازه گیری عملكرد تحصیلی و تربیتی یادگیرندگان است، هر چه كیفی تر باشد ما را نسبت به صحت نتایج به دست آمده اطمینان بیشتری می بخشد. از جمله ی سوء تعبیرهایی كه هایی كه در بحث ارزشیابی توصیفی اتفاق افتاده این است كه تصور می شود در ارزشیابی توصیفی جایی برای استفاده از مقیاس های كمی نیست، در حالی كه ارزشیابی از ابزارهای گوناگونی از جمله نمره به عنوان نتیجه ی اندازه گیری و نه بازخورد ارزشیابی بهره می گیرد و این نمرات در نهایت در بازخوردی كیفی حالتی توصیفی خواهند یافت و نتیجه همان چیزی است كه اكنون روال معمول نظام آموزشی كشورما در ارزشیابی كیفی و توصیفی دوره ی ابتدایی است. این ها همه ی آن چیزی است كه با تحریف مصاحبه به عنوان بازگشت نمره به كارنامه تلقی شده است. ارزشیابی در دوره ی ابتدایی مطابق مصوبات موجود امری كیفی است، خوشبختانه با اصلاحاتی كه همكاران ما در معاونت محترم آموزش ابتدایی در كارنامه ی دانش آموزان این دوره به انجام رسانده اند، كیفیت ارائه بازخورد از طریق كارنامه ی تحصیلی دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار شده است. اگر چه این مصاحبه را به صورت تقطیع شده به گونه ای پخش كردند كه تصور برگشت نمره به كارنامه ی تحصیلی دانش آموزان را به ذهن متبادر می كرد، اما این كار یك تالی مثبت هم داشت و آن این كه بحث ارزشیابی پیشرفت تحصیلی كه از اهم مباحث نظام تعلیم و تربیت است در كانون توجه قرار گرفت.


منبع : مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

نظرات() 
نظرات() 

ویدئوهایی جالب از جهان دانش


ویدئوهای جالب از جهان دانش


نظرسنجی

  آیا با طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرایند مدار موافق هستیدخبرنامه پیامکی دبیرخانه

کسب درآمد ویژه همکاران

  filesell

آمار  بازدیدها

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

  پیشنهادات ما برای ارزشیابی توصیفی

  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید